Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử KAIMI S12

Menu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA THÔNG MINH KAIMI S12

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử KAIMI S12 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA CỬA THÔNG MINH KAIMI

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử KAIMI S12
Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử KAIMI

Để vào cài đặt chọn *#123456#

xem video

Trình tự các bước:

1. Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử KAIMI S12

1.1 Thêm MK Admin

  • Mật khẩu vân tay (đặt nhả 4 lần)
  • Mãsố (nhập mk 6 số sau đó chọn #, làm 2 lần liên tiếp)
  • Mật khẩu thẻ từ (đặt thẻ từ lên bàn phím,không chạm vào bàn phím)

1.2 Xóa admin

  • Chọn số thứ tự cần xóa, sau đó chọn # để xóa.

2 Cài đặt User

2.1 Thêm MK user

  • Mật khẩu vân tay (đặt nhả 4 lần)
  • Mã số (nhập mk 6 số sau đó chọn #, làm 2 lần liên tiếp)
  • Mật khẩu thẻ từ (đặt thẻ từ lên bàn phím, không chạm vào bàn phím)

2.2  Xóa

2.2.1 chọn số thứ tự của mk muốn xóa, sau đó chọn # để xóa

2.2.2 xóa tất cả mk user

2.2.3 Cài đặt hệ thống (nâng cao)

3. Cài đặt hệ thống (nâng cao)

3.1 âm lượng

3.1.1 Bật

3.1.2 Tắt

3.2 chế độ mật khẩu

3.2.1 single một MK

3.2.2 doublehai MK

3.3 ngôn ngữ English

3.4 Thời gian

3.5 Bỏ qua

4. Reset khóa: Nhập mật khẩu admin để reset khóa, sau khi reset thì mk mặc định là 1-6

5. Ngoài ra còn có hướng dẫn cài đặt APP Smart Life khóa thông minh KAIMI – S12. Xin xem hướn dẫn qua video.

 

Khóa cửa thông minh KAIMI cảm ơn

Nguồn: https://kaimi.vn/

0966617666